Reklamacija

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku 15 dana od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.


Reklamaciju možete izjaviti pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti  OVDE  uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.


Odgovor na reklamaciju mora biti poslat kupcu elektronski ili pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Ako je reklamacija prihvaćena, rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.


Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka,  istog  ili drugog artikla i povrata novca.

U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.


Kupac ima pravo vratiti proizvod i  u sledećim slučajevima:

  1. isporuka proizvoda koji nije naručen
  2. isporuka oštećenih proizvoda, a oštećenja su nastala zbog loše manipulacije prilikom isporuke.


Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod sa greškom molimo vas da nas obavestite na e-mail adresu profilinesrbija@gmail.com i ispunite obrazac za reklamaciju i popunjenog ga vratite zajedno sa robom i  originalnim  računom u roku 14 dana od dana prijema robe na adresu “PROFILINE CAR COSMETICS” DOO, 21460 Vrbas, Ul. Đure Salaja 118,  tel. 063/822-86-89,


Po prijemu robe “PROFILINE CAR COSMETICS” DOO će vratiti celokupan iznos novca.

U slučaju relamacije zbog nesaobraznosti robu možete vratiti o trošku prodavca preko ugovorenog operatera – Aks kurirske službe.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.


Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora. U takvim slučajevima reklamacija nije opravdana. Pravo na povrat odnosno reklamaciju kupac gubi i u slučajevima neovlašćene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlašćene osobe.