Uslovi kupovine

U Internet prodavnici profiline.rs je moguće kupiti predstavljene proizvode.


Porudžbenica u Internet prodavnici je predana kada korisnik dobije automatsko elektronsko obaveštenje. To elektronsko obaveštenje nije potvrda da je proizvod na zalihama i da je počela otprema proizvoda. Porudžbenica će biti potvrđena putem novog e-obaveštenja o potvrdi porudžbenice ili telefonskim pozivom.


U slučaju da naručenog artikla nema na zalihama ili da porudžbenicu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obavešten putem elektronske pošte ili telefonskim pozivom.


“Profiline car cosmetics” DOO će potvrđene porudžbenice smatrati neopozivima.


 Kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa članom 35 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. “Profiline car cosmetics” DOO može porudžbenicu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice profiline.rs ili utvrdi da su podaci na porudžbenici nepotpuni odnosno netačni. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa opštim uslovima i da je posebno bio upozoren na opšte uslove. Ugovor o kupovini je sačuvan u“Profiline car cosmetics” DOO, a kupac do ugovora može doći u svakom trenutku preko svog računa u Internet prodavnici. 


Za naručivanje robe, osobe moraju biti starije od 18 godina.


U Internet prodavnici  profiline.rs mogu kupovati isključivo korisnici iz Republike Srbije.


CENE


Sve cene su navedene u dinarima. Pri kupovini važe cene istaknute u trenutku naručivanja.


Navedene cene važe samo za prodaju preko Internet prodavnice i ne moraju biti jednake cenama na prodajnim mestima “Profiline car cosmetics” DOO u Republici Srbiji.